ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ EUROREPAR

  • Προσεκτική επιλογή προμηθευτή
  • Έλεγχοι απόδοσης και επαληθεύσεις στα ανταλλακτικά μας
  • 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα ανταλλακτικά μας

ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΑΣ

Οι υπεύθυνοι των προϊόντων της EUROREPAR, υποστηρίζονται από ποιοτικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και από τους υπεύθυνους αγορών του Ομίλου STELLANTIS, οι οποίοι απευθύνονται σε επιλεγμένους και επικυρωμένους προμηθευτές ανταλλακτικών.

Ελέγχουμε συστηματικά τις διαδικασίες κατασκευής των προμηθευτών μας και επιβεβαιώνουμε ότι υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες με το πρωτότυπο.

Όλοι οι προμηθευτές μας είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ κατά ISO TS 16949. Αυτό το πρότυπο για τις τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιεί ότι υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας μαζί με διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, πιστοποιημένη από τρίτο φορέα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΑΣ

Ελέγχουμε ότι τα κατασκευασμένα εξαρτήματα πληρούν τις αναμενόμενες απαιτήσεις: Χρησιμοποιούμε τον οδηγό αναφοράς ποιότητας APQP (*) από την αρχική εφαρμογή.

Η διαδικασία APQP επιπέδου 2,προσαρμοσμένη στα ανταλλακτικά, τυποποιεί τον προγραμματισμό και επιβεβαιώνει ότι:

  • Οι διαδικασίες του προμηθευτή είναι υπό έλεγχο και διασφαλίζει ότι τα κατασκευασμένα εξαρτήματα πληρούν τις απαιτήσεις.

Τα ανταλλακτικά EUROREPAR συμμορφώνονται με:

  • Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 85/374/CEE και 2001/95/CE σχετικά με τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (GPS)
  • Τις οδηγίες 2000/53/CE ανακύκλωση και ελεγχόμενα υλικά, 2006-12-18 (1907/2006/CE) χημικές ουσίες, 2009/19/CE (ECE03) ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λπ.
  • Τον κανονισμό ECE90 για εξαρτήματα πέδησης
  • Τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε όλες τις χώρες στις οποίες η EUROREPAR έχει παρουσία.

(*) Προηγμένο χρονοδιάγραμμα ποιότητας προϊόντων και σχέδιο ελέγχου ή αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ποιότητας και σχέδιο ποιοτικού ελέγχου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εξαρτήματα που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Αυτά τα ανταλλακτικά είναι ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ από τους προμηθευτές μας, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ από τη STELLANTIS και πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις: πραγματοποίηση ειδικών δοκιμών, τεχνικές συγκρίσεις της αντίστροφης μηχανικής, που χρησιμοποιείται από ένα αρχικό ανταλλακτικό και μετρήσεις απόκλισης απόδοσης.